Het kabinet heeft in januari 2021 een reeks maatregelen aangekondigd naar aanleiding van de kindertoeslagaffaire. Die maatregelen werken direct door op onze werkzaamheden bij ministeries en uitvoeringsinstanties. Zo worden bij de toezending van stukken aan de Kamers voortaan ook de departementale beslisnota’s openbaar gemaakt.

Wat zijn beslisnota’s?

Dit zijn nota’s die de bewindspersoon heeft gebruikt bij de besluitvorming over het kamerstuk. Dat zal in de praktijk in ieder geval gaan over de relevante feiten, mogelijke risico’s, alternatieven, argumenten of overwegingen die aan de bewindspersoon zijn voorgelegd.

Wat staat er in een beslisnota?

Een beslisnota geeft een goed beeld van hoe een beslissing tot stand is gekomen. Welke alternatieven of opties zijn besproken voordat een bepaalde keuze is gemaakt? Waarom is de keuze gemaakt zoals in de Kamerbrief verwoord? Wat waren de afwegingen daarbij en de risico’s? Wat zijn de relevante feiten? Hierdoor wordt de informatie aan het parlement uitgebreider.

Stappenplan om je op weg te helpen

Om duidelijk te maken hoe deze openbaarmaking van beslisnota’s in zijn werk gaat is dit stappenplan ontwikkeld. Van schrijven tot aan de publicatie van een nota.