Er wordt wel geprobeerd om te leren van tekortkomingen bij de opvang van minderjarigen die zonder ouders naar Nederland komen, maar dat lukt niet zo goed als zou moeten. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zal daar extra aandacht aan besteden bij de reorganisatie die ze momenteel doorvoert, schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Aanleiding voor de brief is een onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, dat woensdag verscheen. De inspecties hadden in 2018 al onderzocht of de zogenoemde alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) goed worden opgevangen. Het nieuwe onderzoek is daarop een vervolg.

Als er iets mis gaat bij het COA, bijvoorbeeld op het gebied van de veiligheid van de minderjarigen of de manier waarop ze begeleid worden, weet men vaak wel wat er is mis gegaan. Toch lukt het niet altijd om daaruit lessen te trekken om de omstandigheden structureel en op verschillende locaties te verbeteren, stellen de inspecties vast. Dat komt deels doordat informatie over zwaktes niet altijd bij de goede personen terechtkomt en deels doordat leidinggevenden te veel taken hebben gekregen.

Bovendien moeten de plekken waar de jonge vreemdelingen worden opgevangen groeien als het er druk is en weer inkrimpen als het rustiger wordt, waardoor men veel bezig is met de organisatie. En het personeelsverloop is er toch al groot. “De teams zijn daardoor niet altijd stabiel, ervaren of compleet maar ze moeten wel jongeren opvangen die vaak kampen met zware problemen. Ze hebben daardoor weinig ruimte over om de kwaliteit van de amv-opvang te verbeteren”, aldus de inspecties.

Voor een deel van de problemen die de inspecties in hun verslag signaleren wordt tijdens de huidige reorganisatie al een oplossing gezocht. De nieuwe bevindingen van de inspecties worden nog eens doorgenomen om te kijken of ook voor de overige problemen een oplossing gevonden kan worden, schrijft Broekers-Knol.

Het aantal minderjarigen dat alleen naar Nederland komt om een vluchtelingenstatus aan te vragen schommelt, maar lag tussen 2017 en 2019 (het meest recente jaar waarover informatie beschikbaar is) rond de 1000. In 2015 ging het om bijna 4000 jongeren, in 2013 om 310.