Gemeenten staan achter het advies van de Raad van State waarin gepleit wordt voor een eenvoudiger wetsvoorstel voor de spreiding van asielzoekers. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laat weten dat in het spoedadvies veel punten terugkomen die ze zelf eerder heeft aangekaart.

De Raad van State noemt de nieuwe spreidingswet van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) onnodig complex. Het idee is om gemeenten en provincies meer verantwoordelijkheden te geven in de asielopvang. Maar volgens het adviesorgaan is het bijvoorbeeld nog te onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk wordt.

De VNG wil ook een eenvoudiger stelsel met meer duidelijkheid voor gemeenten. De vereniging is dan ook benieuwd naar de reactie van het kabinet op het advies.

Ook VluchtelingenWerk kan zich vinden in de op- en aanmerkingen van de Raad van State. De organisatie roept Van der Burg op de zorgen van de Raad van State “ter harte te nemen en de wet op een aantal cruciale punten te verbeteren”.

Volgens VluchtelingenWerk is de noodzaak van een spreidingswet “op dit moment groter dan ooit”. De hulporganisatie vreest echter dat het nog een tijd zal duren voordat het effect van de nieuwe wet zichtbaar zal zijn. “Daarom roepen we gemeenten en provincies op de wet niet af te wachten en nu al in de geest van de wet te handelen. De kern van de wet is duidelijk: alle gemeenten zullen een eerlijk aandeel moeten gaan leveren”, aldus VluchtelingenWerk.