“Met deze brief wil ik derhalve bevestigen dat het nieuwe inburgeringsstelsel op 1 januari 2022 in werking zal treden en verder uitstel niet aan de orde zal zijn. Bij eventuele knelpunten die we tegenkomen wordt de vraag daarom niet óf we starten, maar hóe we starten op die datum.”

Dat schrijft minister Koolmees in zijn brief van 28 april 2021.

Daarin schrijft hij ook dat er extra middelen voor gemeenten komen.

De ingangsdatum van nieuwe Wet inburgering was aanvankelijk gepland voor 1 juli 2021. Door het uitstel van de nieuwe wet stroomt er nog een groep inburgeringsplichtigen in onder de Wet inburgering 2013. Door de hogere taakstelling van te huisvesten statushouders door gemeenten voor 2021 is die groep groter dan verwacht. Daarnaast is door het uitstel van de wet de implementatieperiode met zes maanden verlengd. In overleg met de VNG komt er daarom een bedrag van cumulatief € 30 miljoen extra beschikbaar voor gemeenten, waarvan € 21 miljoen voor de begeleiding van de ondertussen-groep en € 9 miljoen voor extra invoeringsmiddelen.

Met deze extra middelen kunnen gemeenten de begeleidende rol richting asielstatushouders onder het huidige inburgeringsstelsel verder oppakken. Gemeenten worden gestimuleerd deze begeleiding zo veel als mogelijk vorm te geven in de geest van de nieuwe wet.