In de Meicirculaire Gemeentefonds 2024 staat hoeveel geld het Rijk dit jaar aan gemeenten verstrekt voor de ELIP-groep en voor maatschappelijke begeleiding.

ELIP-groep

In 2024 is € 840.000 beschikbaar voor de ELIP-groep. In bijlage 3.2-9 van de Meicirculaire Gemeentefonds 2024 staat per gemeente de hoogte van het bedrag van de ELIP-uitkering van het Rijk voor 2024.

ELIP staat voor ‘Einde lening inburgeringsplichtig’ en ziet op asielstatushouders onder de Wet inburgering 2013 die nog wel een steuntje in de rug van gemeenten kunnen krijgen.

Maatschappelijke begeleiding

Gemeenten ontvangen in 2024 in totaal circa € 1,4 miljoen (579 personen * € 2.370) voor maatschappelijke begeleiding. In bijlage 3.2-8 van de Meicirculaire Gemeentefonds 2024 zijn de uit te keren middelen per gemeente opgenomen.