Gemeenten moeten nog dit jaar woningen regelen voor 20.000 statushouders. Dat is de kern van een pakket maatregelen waar het kabinet over spreekt om de asielcrisis aan te pakken. Voor de eerste helft van volgend jaar gaat het om woningen voor 20.000 tot 24.000 mensen met een verblijfsstatus. Ingewijden melden dat naar aanleiding van berichtgeving van meerdere media.

De ministerraad moet vrijdag een klap geven op de plannen, waarover donderdag onder meer nog is gesproken met het Veiligheidsberaad.

Als erkende vluchtelingen meer doorstromen naar reguliere woningen, komt er meer plek vrij in asielzoekerscentra.