Het kabinet schrapt de nareisbeperking. Daardoor hoeven zo’n 1200 mensen die recht hebben op een visum om naar Nederland te komen niet meer te wachten tot ze zelf huisvesting gevonden hebben, laat het ministerie van Justitie en Veiligheid weten. Dit besluit volgt op een uitspraak van de Raad van State die oordeelde dat de maatregel niet mag volgens de wet.

“De hoogste rechter heeft gesproken. Wij voeren uit wat de rechter vraagt”, meldt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) via een woordvoerder. Hij blijft er wel bij dat de nareisbeperking nodig was om tot een “breder maatregelenpakket” te komen om uit de opvangcrisis te komen. Nu de beperking van tafel is, zijn volgens het ministerie meer maatregelen noodzakelijk om genoeg plek te vinden voor de mensen die naar Nederland mogen komen.

De Raad van State oordeelde woensdagochtend dat de nareismaatregel volgens zowel de Nederlandse wet als Europese regelgeving niet is toegestaan. De maatregel staat niet in de wet. Maar zelfs als dat wel zo was geweest, was de maatregel in strijd met zowel de Vreemdelingenwet als de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn, aldus de hoogste vreemdelingenrechter van het land.

De nareisbeperking was vorige maand al opgeschort nadat Van der Burg een paar keer eerder bot ving bij de rechter. Hij liet het voortbestaan van de maatregel afhangen van de Raad van State-uitspraak. Volgens Van der Burg vielen in de periode dat de maatregel van kracht was (tussen 3 oktober en 11 januari) 1780 mensen onder de maatregel. Een deel van hen is al naar Nederland gekomen.

Het idee van de maatregel was om tijd te kopen om de opvang beter op orde te brengen. Het gaat namelijk om mensen die het recht hebben om naar Nederland te komen, maar alleen langer moesten wachten tot ze daadwerkelijk het land in mochten. De hoop was dat meer mensen direct een reguliere woning konden betrekken, zonder een plek in de opvang nodig te hebben.

Een belangrijk knelpunt in de asielopvang is het tekort aan woningen. Het is moeilijk om een plek te vinden voor de mensen die recht hebben om in Nederland te blijven. Daardoor blijven ze langer noodgedwongen in de opvang, die toch al vol is. “Gezien de krapte op de woningmarkt is het nog steeds lastig om voldoende geschikte huizen te vinden. Dat zorgt voor extra druk op de capaciteit in de komende weken”, aldus Van der Burg.