Het kabinet heeft aan de gemeenten, veiligheidsregio’s en provincies beloften gedaan over verbeteringen in de asielketen voor de komende tijd. Er zijn toezeggingen gedaan over structurele organisatorische oplossingen, geld, voorzieningen, procedures, inburgering en veiligheid. Ook zal het kabinet flexibeler omgaan met “de normale standaarden” voor opvanglocaties, behalve dat ze veilig en schoon moeten zijn.

Een van de belangrijkste afspraken is dat het kabinet uiterlijk op 1 oktober met een voorstel moet komen voor een andere inrichting van de asielketen. In dat voorstel komt te staan hoe de asielzoekers verdeeld worden over de gemeenten. Ook de plannen voor de bouw van flexwoningen en transformatiewoningen – zoals omgebouwde kantoren – zijn opgenomen in de afspraken. Overigens zal twee derde van die woningen naar andere mensen gaan die snel onderdak nodig hebben, zoals mensen die net zijn gescheiden en mensen die vanwege medische noodzaak moeten verhuizen.

Alle veiligheidsregio’s moeten het aantal crisisopvangplekken verdubbelen naar 450. Gemeenten waarin deze worden gerealiseerd, krijgen daarvoor extra geld, ook voor de eventuele extra kosten die gemaakt worden voor de zorg voor asielzoekers. Voor inburgering wordt daarnaast de komende 2,5 jaar 90 miljoen euro extra uitgetrokken.

Er gaat 15 miljoen euro naar een team dat overlastgevende asielzoekers aanpakt, 15 miljoen euro extra naar speciale locaties voor asielzoekers die bij voorbaat weinig kans maken te mogen blijven, en nog eens 15 miljoen euro extra naar de Dienst Terugkeer en Vertrek, die mensen het land uitzet.

Met de beloften die het kabinet aan de gemeenten, provincies en veiligheidsregio’s heeft gedaan is dit jaar ruim 214 miljoen euro gemoeid. Tot en met 2026 is er 740 miljoen voor beschikbaar.