Gemeenten die statushouders vanaf de start goed leren kennen en klantmanagers inzetten met een lagere caseload, begeleiden statushouders vaker richting werk of een opleiding. Dat blijkt uit de jaarlijkse Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding statushouders van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) in samenwerking met Divosa.