Het is voor gevluchte kinderen en jongeren nagenoeg onmogelijk om hun rechten uit te oefenen tijdens het gehoor in de asielprocedure, meldt Trouw. De vragen die IND-medewerkers stellen zijn vaak onbegrijpelijk voor kinderen. Gebrekkige informatie vooraf leidt ertoe dat de minderjarigen geen idee hebben wat de consequenties zijn van hun antwoorden. Het levert kinderen onnodig veel stress op.

Tijdens de gesprekken met de minderjarigen, zogenoemde gehoren, onderzoekt de IND of ze in aanmerking komen voor asiel en of hun verhaal geloofwaardig is. De IND spreekt met kinderen vanaf zes jaar die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen. Als minderjarigen met hun ouders komen, worden ze gehoord als ze 15 jaar of ouder zijn.

“Deze kinderen zijn emotioneel heel kwetsbaar en worden door de procedure nog eens extra geraakt”, zegt docent Stephanie Rap van de Universiteit van Amsterdam. Zij deed vier jaar lang onderzoek naar kinderen tijdens de asielprocedure in Nederland.