In de handreiking ‘Integraal beleid voeren onder de nieuwe Wet inburgering’ nemen we u mee in de kansen die de nieuwe wet biedt voor het voeren van, en het sturen op integraal beleid: Inspireren, uitdagingen aanstippen en sleutels aanwijzen die kunnen helpen in het realiseren van het integraal beleid.

Weet u bijvoorbeeld al hoe u gaat sturen op alle aspecten van het PIP? Hoe u zorgt dat inburgeraars de taal leren terwijl zij tegelijkertijd aan hun financiële zelfredzaamheid werken?

Dit zijn twee voorbeelden van onderdelen in de nieuwe Wet inburgering die gemeenten integraal kunnen oppakken, om zo inburgeraars sneller en volwaardiger mee te laten doen aan de samenleving.

Integraal aanbod

Integraal beleid voeren – met als doel beter aan te sluiten op dat wat de inwoner nodig heeft- is niets nieuws. Gemeenten werken hier al jaren aan. Met de komst van de nieuwe Wet inburgering krijgen gemeenten de mogelijkheid om ook op taalverwerving en inburgeren regie te voeren. En zodoende een nog meer integraal aanbod te realiseren voor hun inwoners.

Als praktisch handvat en inspiratie

De handreiking reikt suggesties aan over integraal beleid voeren. Gebruik deze handreiking dan ook ter informatie, ter inspiratie en als document om uit te selecteren wat past bij uw gemeente.

De handreiking bevat werkbladen met belangrijke vragen en een checklist op hoofdlijnen die u kunt gebruiken in het lokaal vormgeven van de ‘kans’. U kunt de werkbladen bijvoorbeeld gebruiken ter voorbereiding op interne gesprekken of ter verdere verdieping.

Nieuwe wet

Samen met DUO, het ministerie van SZW en het COA ondersteunen Divosa en de VNG gemeenten in de voorbereidingen en implementatie van de nieuwe Wet inburgering die op 1 januari 2022 in werking treedt. In het nieuwe stelsel ligt de regie op inburgering bij gemeenten. Het doel is om inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk te laten meedoen in de Nederlandse samenleving.