Naar aanleiding van het uitstel van de Wet inburgering hebben het ministerie van SZW en de VNG nieuwe afspraken gemaakt in het bestuurlijk overleg van 2 februari 2021. De afspraken gaan over het groeiend aantal inburgeraars dat onder de huidige wet valt. SZW en de VNG willen gemeenten stimuleren om deze zogeheten ‘ondertussen-groep’ zoveel mogelijk in de geest van de nieuwe wet te begeleiden.