Het Rotterdamse gemeentebestuur heeft zorgen over de fors stijgende kosten voor Rotterdammers voor onder meer levensonderhoud, energie en zorg en gezondheid. Toch presenteerden de waarnemend wethouders van financiën Maarten Struijvenberg (zorg) en Robert Simons (economie) een naar eigen zeggen solide begroting voor komend jaar, waarin de doelstellingen van het coalitieakkoord worden geëerbiedigd.

De wethouders spreken van “zware tijden en een aanslag op de koopkracht”. Duidelijk is volgens de bestuurders wel dat de stad de financiële uitdagingen niet alleen aankan. Simons is blij dat zowel vanuit de EU als uit Den Haag de helpende hand wordt geboden. “We moeten ons niet rijk rekenen. Er komt het nodige op ons af. Veel mensen hebben zorgen. We zorgen dat de mensen die het nodig hebben niet over het hoofd worden gezien.”

Om de acute problemen het hoofd te bieden is er een bestuurlijk team van drie wethouders die snel kunnen ingrijpen. Als eerste maatregel om de lasten van alle Rotterdammers niet verder op te laten lopen, wordt komend jaar de afvalstoffenheffing niet verhoogd en makkelijker kwijtgescholden, zo maakte het gemeentebestuur bekend. Daarnaast wordt openbaar vervoer in de stad gratis voor kinderen tot 12 jaar en 65-plussers.

De stad wil verder meer betaalbare woningen bouwen en trekt 25 miljoen euro extra uit voor een groter aandeel van huizen in de lage en middencategorie in de nieuwbouwvoorraad, belooft wethouder Chantal Zeegers van klimaat, bouwen en wonen.

Wethouder Enes Yigit van armoedebestrijding en schuldhulpverlening stelt ook dat de stad in deze economisch zware tijden voor uitdagingen staat. Rotterdam heeft een budget van ruim 16 miljoen euro per jaar voor armoedebestrijding.

“Met dit bedrag alleen gaan we er natuurlijk niet komen,” stelt Yigit. “We hebben de hulp van alle partners nodig, zoals maatschappelijke instellingen, het Rijk, vrijwilligers, al die verenigingen en stichtingen om die problemen het hoofd te bieden. Maar wij als gemeente doen er alles aan om de ellende van armoede te verzachten met ondersteunende regelingen die we hebben.”

Belangrijkste doelstellingen uit het Rotterdamse college-akkoord zijn de aanpak van criminaliteit, het verhogen van de veiligheid, het vergroenen en schoon houden van de stad en de focus op betaalbaar wonen. Ondanks dat stijgende zorgkosten Rotterdam tot harde keuzes dwingen, wil het college de menselijke maat niet uit het oog verliezen. De zorg moet aansluiten bij behoeften van Rotterdammers, meer in de wijken en dichter bij de Rotterdammers opgezet zijn.