Zes partijen komen met een initiatiefwet om gemeenten en uitvoeringsinstanties (SVB en UWV) meer ruimte te geven als er iets fout gaat met een uitkering en er geld moet worden teruggevorderd. ChristenUnie, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en SP willen dat er meer ruimte komt voor de menselijke maat en af van de strikte toepassing van de regels als het om schrijnende gevallen gaat.

Een kleine vergissing of minimale overtreding kan nu ertoe leiden dat mensen met een uitkering in grote financiële problemen komen. Gemeenten moeten bij een schending de uitkering terugvorderen, een boete geven en de uitkering herzien. De initiatiefwet geeft instanties meer ruimte om zelf te beslissen hoe om te gaan met dergelijke gevallen.

De zes partijen vertegenwoordigen samen bijna de helft van de Kamer (69 zetels) waardoor de kans groot is dat het voorstel voldoende steun krijgt. Het kabinet heeft ook al aangegeven af te willen van de scherpe kantjes van de regelgeving. Vorig jaar kwam de ChristenUnie al met een voorstel om de strenge regels die gelden voor de bijstand te versoepelen. Deze initiatiefwet is daar een uitbreiding van.

De Tweede Kamer spreekt woensdag over deze problematiek met minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.