Wmo voorspelmodel gebruikt door gemeenten

Wmo

Op 20 januari is het Wmo voorspelmodel landelijk beschikbaar gesteld. Het Wmo voorspelmodel voorspelt het gebruik van de Wmo voor de komende vijf jaar op gemeente- en wijkniveau.

Dit betreft zowel Wmo totaal als de verschillende deelcategorieën als hulp bij het huishouden, ondersteuning thuis en hulpmiddelen en diensten. Hierdoor kunnen scenarioanalyses worden gemaakt en kunnen voorspellingen tussen gemeenten vergelijken. Meerdere gemeenten zetten het Wmo voorspelmodel om hun beleid te bepalen, waaronder Groningen en Velsen.

Workshops afgerond

In februari en maart vonden diverse workshops plaats voor gebruikers en data scientists. De gemeenten hebben hierdoor extra inzicht verkregen en concrete handvaten om met het voorspelmodel lokaal aan de slag te gaan. Hierdoor zijn diverse gemeenten al met het model gaan werken. Ook zijn er steeds meer gemeenten die het model hebben aangevuld met lokale data. Hierdoor wordt de voorspelling actueler en vaak nog meer passend bij de lokale situatie. Wilt u ook aan de slag met het Wmo voorspelmodel of weten wat het voor uw gemeente kan betekenen? Stuur dan een mail naar wmovoorspelmodel@vng.nl.

Meer informatie