Doordat per 1 januari 2022 het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugdwet ingaat, verandert ook de verdeling van het budget voor jeugdigen met een voogdijmaatregel en jeugdigen van 18 jaar of ouder. Om de overgang goed te laten verlopen hebben VWS en VNG 2 compensatieregelingen opgesteld.

Deze regelingen vindt u samen met een toelichting op de themapagina Woonplaatsbeginsel Jeugdhulp: