Het kabinet heeft het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen (BW) ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel regelt dat niet alleen de 43 centrumgemeenten maar alle 342 gemeenten verantwoordelijk worden voor beschermd wonen voor hun eigen inwoners.

Haast maken met behandeling

In een procedurevergadering op 19 januari worden afspraken gemaakt over de verdere behandeling van het wetsvoorstel. Tijdens de behandeling van het plan in de Tweede Kamercommissie liet staatssecretaris Van Ooijen (VWS) weten hier nu echt haast mee te willen maken zodat de wet op 1 januari 2024 kan ingaan.

Een aantal Kamerfracties en ook zorgaanbieders vragen zich nog wel af of alle gemeenten en zorgpartijen wel klaar zijn voor deze doordecentralisatie. De VNG houdt de vinger aan de pols en zal berichten over de voortgang van het wetsvoorstel. Ook blijven ze zelf verhalen ophalen van gemeenten en zorgaanbieders in het land.

Brief aan de Tweede Kamer met overzicht ontwikkelingen

Naar aanleiding van een motie van Kamerlid Raemakers (D66) stuurt het ministerie van VWS de Tweede Kamer binnenkort nog een brief met een overzicht van alle ontwikkelingen na het advies van de commissie-Dannenberg. Deze brief geeft ook antwoord op de vraag waarom de doordecentralisatie van beschermd wonen (inclusief de invoering van het objectief verdeelmodel en het woonplaatsbeginsel) nodig is.

Webinar over invoeren woonplaatsbeginsel

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein houdt op 2 februari een webinar over de invoering van het woonplaatsbeginsel. Daar is ook ruimte om vragen te stellen. Hierover volgt op korte termijn meer informatie.