Het voorstel voor de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) wordt na de zomer ingediend bij de Tweede Kamer. In een Nader Rapport staat hoe het advies van de Raad van State over het conceptwetsvoorstel is verwerkt in de wetstekst. Inwerkingtreding is naar verwachting 1 januari 2024.

In de tussentijd werkt het rijk samen met de VNG en partners uit het veld aan de voorbereidingen van de implementatie.

Doel Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams)

Het wetsvoorstel biedt een wettelijk kader voor gemeenten om nog beter de regie te pakken op een gecoördineerde aanpak in gevallen van meervoudige problematiek in het sociaal domein.

Het waarborgen van de privacy voor de inwoner en regie op de aanpak van meervoudige problematiek bij gemeenten vormen ook de belangrijkste uitgangspunten bij de voorbereidingen voor de implementatie van de wet.

Meer informatie