Wethouders van dertien studentensteden vragen armoedeminister Carola Schouten en onderwijsminister Robbert Dijkgraaf in een brandbrief “met klem” om met een oplossing te komen voor de energietoeslag voor studenten. Wethouders deden eenzelfde oproep in augustus al, maar volgens de briefschrijvers is het “nog steeds onduidelijk waar we staan en wat de oplossing gaat zijn”.

Studenten kunnen volgens het kabinet geen aanspraak maken op de energietoeslag van 1300 euro. Hoe zij dan wel gecompenseerd kunnen worden voor de stijgende prijzen is onduidelijk. Voor individuele studenten die in de problemen komen, heeft het kabinet 35 miljoen euro vrijgemaakt. Wethouders van onder meer Amsterdam, Utrecht, Maastricht en Groningen laten weten “signalen” te ontvangen dat het geld via de individuele bijzondere bijstand uitgekeerd moet worden aan studenten.

Vaststellen wie aanspraak kan maken op die bijstand vraagt volgens de gemeenten om “maatwerk”, omdat in kaart moet worden gebracht wat iemands inkomsten en uitgaven zijn. Dat “knelt” volgens de wethouders met het uitkeren van een energietoeslag aan studenten, “omdat het hier om een hele grote groep gaat waar onze uitvoering niet op is ingericht”. Ook hebben gemeenten de gegevens van studenten niet voorhanden.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft die informatie wel. Net zoals in augustus vragen de wethouders om het uitkeren van de energietoeslag bijvoorbeeld via die organisatie te laten lopen.

De wethouders verwachten dat “grote groepen studenten” een aanvraag voor de bijstand gaan indienen, dat een flink deel niet aan de voorwaarden zal voldoen en dus afgewezen wordt. De tijd die dat kost kunnen gemeenten niet besteden aan anderen die afhankelijk zijn van de individuele bijzondere bijstand. “Op die manier laten we onze meest kwetsbare inwoners in de kou staan.” De brief is ook ondertekend door de wethouders van Den Haag, Rotterdam, Tilburg, Enschede, Wageningen, Nijmegen, Leiden, Zwolle en Delft.

Studenten zelf gaan donderdagavond in Groningen de straat op voor de energietoeslag. De Landelijke Studentenvakbond vindt de regeling die het kabinet nu heeft bedacht ontoereikend. Maar een klein deel van de studenten is er volgens de bond mee geholpen. De Groninger Studentenbond, medeorganisator van het protest, zegt dat de uitsluiting oneerlijk is, omdat ook studenten te maken krijgen met stijgende energieprijzen.

Overigens hebben verschillende gemeenten afgelopen tijd zelf aangekondigd dat ook studenten de energietoeslag kunnen aanvragen. De voorwaarden verschillen per gemeente.