De Wet inburgering 2021 is op 2 februari gepubliceerd in het Staatsblad. De wet treedt naar verwachting in 2022 in werking.

U kunt de publicatie vinden via officiëlebekendmakingen.nl