Het aantal werklozen kwam in november uit op 324.000. Hiermee was 3,5 procent van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar werkloos, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee blijft het werkloosheidspercentage stabiel ten opzichte van een maand eerder.

In totaal 4,1 miljoen mensen hadden in oktober om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,7 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht of bijvoorbeeld niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 4000 per maand toegenomen, aldus het CBS.

Het werkloosheidspercentage is sinds september onveranderd. Wel zijn er verschillen per leeftijdsgroep, zo constateert het statistiekbureau. Bij 45-plussers daalt de werkloosheid nog. Onder jongeren stijgt de werkloosheid alweer enige tijd en ook de werkloosheid onder 25- tot 45-jarigen neemt toe.

Het aantal mensen met betaald werk nam de afgelopen drie maanden met gemiddeld 12.000 per maand toe, tot 9 miljoen. Eind november verstrekte uitkeringsinstantie UWV 228.000 ww-uitkeringen. Dat is 2,5 procent minder dan een maand eerder. Vergeleken met een jaar eerder ligt het aantal ww-uitkeringen 14,6 procent lager.