De werkloosheid is in augustus opnieuw toegenomen. Vooral jongeren waren minder aan het werk. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stond 3,8 procent van de beroepsbevolking in augustus aan de kant. Hiermee is de werkloosheid weer terug op het niveau van eind 2021. In april was met 3,2 procent nog sprake van het laagste werkloosheidspercentage sinds het begin van de maandelijkse metingen in 2003.

In augustus hadden 3,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,3 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat voornamelijk om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. In de laatste drie maanden is deze niet-beroepsbevolking met gemiddeld 9000 per maand afgenomen.

Het aantal werklozen nam in augustus verder toe tot 378.000. Over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werklozen met gemiddeld 18.000 per maand. Meer mensen gingen op zoek naar werk, maar vonden geen baan. Ook het baanverlies nam toe. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar nam in de afgelopen drie maanden voor het eerst sinds mei 2021 licht af, met gemiddeld 3000.

In augustus waren er 9,5 miljoen mensen aan het werk. In de afgelopen drie maanden nam het aantal werkenden af met gemiddeld 3000 per maand. De nettoarbeidsparticipatie, ofwel het deel van de bevolking van 15 tot 75 jaar dat betaald werk heeft, daalde in deze periode van 72,3 procent in mei naar 72,1 procent in augustus. De afname deed zich vrijwel uitsluitend voor onder jongeren van 15 tot 25 jaar. In deze leeftijdsgroep daalde de nettoarbeidsparticipatie van 76,1 procent naar 74,9 procent. Bij 25- tot 45-jarigen en bij 45- tot 75-jarigen veranderde de participatie nauwelijks.

Volgens CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen lijken we over de piek van de overspannen arbeidsmarkt heen te zijn. Veranderingen op de arbeidsmarkt zijn volgens hem als eerste zichtbaar onder jongeren, omdat zij ook veel in flexbanen werken. De afname heeft niet direct te maken met het gegeven dat jongeren hun zomerbaantje opgeven omdat ze weer aan de studie gaan. De cijfers zijn voor dit soort effecten gecorrigeerd.

De toename van de werkloosheid leidde niet tot meer WW-uitkeringen. Het UWV registreerde eind augustus 152.000 lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er bijna 5000 minder dan een maand eerder. Vergeleken met een jaar eerder nam het aantal WW-uitkeringen af met bijna 61.000. Net als in de afgelopen maanden zat de grootste daling van het aantal WW-uitkeringen in augustus bij de sectoren horeca en catering en bouw. Wel was de daling in deze sectoren minder dan in voorgaande maanden.