Het aantal werklozen steeg in september met gemiddeld 3000 naar 323.000. Hiermee was 3,5 procent van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar werkloos, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee stabiliseert het werkloosheidspercentage ten opzichte van een maand eerder.

Het aantal werklozen stijgt aan de ene kant doordat er meer mensen uit de niet-beroepsbevolking op zoek gaan naar werk en niet direct aan de slag kunnen. Aan de andere kant is er meer baanverlies en vinden werklozen minder snel werk dan voorheen, zo constateert het statistiekbureau.

In totaal 4,1 miljoen mensen hadden in september om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,7 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht of bijvoorbeeld niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 2000 per maand afgenomen, aldus het CBS.

Het aantal mensen met betaald werk nam de afgelopen drie maanden met gemiddeld 8000 per maand toe, tot bijna 9 miljoen. Na een lichte toename in augustus nam het aantal lopende ww-uitkeringen in september weer wat af. Aan het eind van deze maand verstrekte uitkeringsinstantie UWV 233.000 ww-uitkeringen. Dat is een daling van 1,4 procent. In vergelijking met een jaar geleden ligt het aantal lopende ww-uitkeringen 14,7 procent lager.