De jeugdwerkloosheid in Nederland is de afgelopen maanden flink gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn er sinds april tienduizenden jongeren aan het werk gegaan. Daardoor heeft de werkloosheid in de groep van 15 tot 25 jaar zijn laagste stand bereikt sinds het begin van de coronacrisis.

In april waren er nog 128.000 jongeren werkloos. Dit aantal was vorige maand afgenomen tot 107.000. Het aantal werkende jongeren nam in deze periode toe met 40.000. Daarmee was in juli nog 7,3 procent van de jongeren werkloos. Bij het begin van de coronacrisis in maart vorig jaar bedroeg de werkloosheid onder jongeren nog 6,3 procent.

Dankzij de coronasteun van de overheid zijn er al langer weinig werklozen. Ook zijn er de laatste tijd weer diverse branches opengegaan, die eerder vanwege de coronamaatregelen gesloten waren. Daardoor konden daar weer meer mensen aan de slag. Waarschijnlijk hebben met name jongeren hier de laatste tijd van geprofiteerd. Bijvoorbeeld in de horeca, een sector waar van oudsher veel jongeren werken, zijn weer veel nieuwe krachten aangenomen.

De algehele werkloosheid in Nederland bedroeg in juli nog maar 3,1 procent van de beroepsbevolking, van 3,2 procent een maand eerder. Het CBS telde in totaal 289.000 werklozen. Daarmee was juli de tweede maand op rij dat er minder dan 300.000 werklozen waren. De laatste keer dat dit het geval was, was in maart 2020 aan het begin van de coronacrisis.