De werkloosheid is in oktober licht gedaald. Ook nam het aantal WW-uitkeringen vorige maand af. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stond 3,7 procent van de beroepsbevolking in oktober aan de kant. In april dit jaar was met 3,2 procent nog sprake van het laagste werkloosheidspercentage sinds het begin van de maandelijkse metingen in 2003. Daarna nam de werkloosheid toe naar 3,8 procent in september.

In oktober hadden 3,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,3 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat voornamelijk om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. In de laatste drie maanden is deze niet-beroepsbevolking met gemiddeld 8000 per maand afgenomen.

Hoewel het aantal werklozen daalde in oktober ten opzichte van september, lag het aantal wel hoger dan drie maanden eerder in juli. Tussen juli en oktober groeide de werkloosheid met gemiddeld 4000 per maand.

Het UWV verstrekte eind oktober 150.000 lopende WW-uitkeringen. Dat is een daling van 1,6 procent ten opzichte van eind september. Daarmee is het aantal WW-uitkeringen na een heel lichte stijging in september weer gedaald tot onder het aantal van eind augustus. Vergeleken met een jaar eerder nam het aantal lopende WW-uitkeringen met bijna 25 procent af. In oktober 2022 kwamen er 16.400 WW-uitkeringen bij en werden er 18.900 WW-uitkeringen beëindigd.

In de meeste sectoren daalde het aantal lopende WW-uitkeringen ten opzichte van september. Vooral in het onderwijs, de bouw en de overheid nam het aantal uitkeringen af. In de sector landbouw, groenvoorziening en visserij steeg het aantal uitkeringen met 11,5 procent vanwege het einde van het oogstseizoen. In de sector horeca en catering was na afloop van de zomermaanden ook een lichte stijging te zien.