De werkloosheid is in november licht gedaald. Ook nam het aantal WW-uitkeringen vorige maand af. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stond 3,6 procent van de beroepsbevolking in november aan de kant. In april dit jaar was met 3,2 procent nog sprake van het laagste werkloosheidspercentage sinds het begin van de maandelijkse metingen in 2003. Daarna nam de werkloosheid toe naar 3,8 procent in september.

In november hadden 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,3 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat voornamelijk om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. In de laatste drie maanden is deze niet-beroepsbevolking met gemiddeld 11.000 per maand afgenomen.

In november maakten voor het eerst meer dan 10 miljoen mensen deel uit van de beroepsbevolking. Daarmee is meer dan drie kwart van de bevolking van 15 tot 75 jaar onderdeel van de beroepsbevolking. Deze zogeheten brutoarbeidsparticipatie (75,3 procent) was niet eerder zo hoog sinds het begin van de metingen bijna twintig jaar geleden. Tegelijkertijd is volgens het CBS het aantal niet-werkenden in die twintig jaar nog niet zo laag geweest.

Vorige maand waren 364.000 mensen werkloos. Over de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen af met gemiddeld 5000 per maand. Het aantal werkenden steeg in deze periode met gemiddeld 36.000 per maand.

Het UWV verstrekte eind november 144.900 lopende WW-uitkeringen. Dat is een daling van 3,1 procent ten opzichte van eind oktober. Daarmee is het aantal WW-uitkeringen voor de tweede maand op rij gedaald. Het aantal WW-uitkeringen daalde in november in alle leeftijdscategorieën. De grootste procentuele afname ten opzichte van oktober deed zich voor bij de leeftijdscategorie 15 tot 25 jaar. In vergelijking met een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen het sterkst afgenomen bij de leeftijdscategorie 45 tot 55 jaar en bij 55-plussers.