Een wet die faillissementen makkelijker kan voorkomen, moet vanwege de coronacrisis versneld door de Tweede en Eerste Kamer worden geloodst. Daarop hameren ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland opnieuw.

Volgens de werkgevers ligt er al enige tijd een wetsvoorstel klaar waarmee onnodig verlies van werkgelegenheid en kapitaal kan worden voorkomen. Via door dat voorstel geregelde gedwongen schuldsanering zouden bedrijven die in financiële problemen verkeren, toch kunnen doorgaan.

In maart stuurde ‘polderorgaan’ Stichting van de Arbeid, waarin zowel werkgevers als vakbonden vertegenwoordigd zijn, hier al een brandbrief over uit. Veel experts kwamen ook al met een vergelijkbaar pleidooi. Toch is er volgens de ondernemersorganisaties weinig beweging te zien in Den Haag. Er zijn eerder verschillende amendementen ingediend die een spoedige invoering van de wet in de weg staan.

VNO-NCW en MKB-Nederland erkennen dat het besluitvormingsproces zorgvuldig dient plaats te vinden. Maar omdat er nu al veel bedrijven zouden zijn die de nieuwe wet nodig hebben, opperen ze het voorstel eerst versneld aan te nemen en de praktijk vervolgens snel te evalueren.

Daarnaast vragen de ondernemersorganisaties aan de politiek in bepaalde gevallen uitstel van betalingen mogelijk maken ter voorkoming van coronagerelateerde faillissementen. Het zou dan gaan om de mogelijkheid voor bedrijven om betalingen op te schorten indien zij door de maatregelen rond de virusuitbraak in problemen zijn geraakt en de wederpartij niet bereid is om een betalingsregeling te treffen.