De Jeugdautoriteit (JA) is ingesteld om onafhankelijk en onpartijdig bij te dragen aan het voorkomen en helpen oplossen van problemen met de continuïteit van jeugdhulp. De JA heeft een digitale brochure gepubliceerd waarin de rol van de JA richting gemeenten wordt toegelicht.

Binnen het jeugdhulpstelsel hebben gemeenten de primaire verantwoordelijkheid om te voorzien in jeugdhulp: de wethouder als verantwoordelijke voor de levering en de gemeenteraad als controleur van het college. De JA kan zowel wethouders als colleges ondersteunen en adviseren, maar heeft ook een signalerende functie als de rollen niet goed ingevuld worden. Het gaat dan om zaken als bedrijfsvoering, tarifering en relaties tussen aanbieders en opdrachtgevers.

Continuïteit van jeugdhulp

De JA richt zich niet op inhoudelijke of individuele (zorg)vraagstukken, maar draagt wel bij aan de verdere ontwikkeling van het stelsel. Geregeld publiceert de JA rapporten en onderzoeken en deelt kennis en ervaring met gemeenten, jeugdzorgregio’s, aanbieders en de ministeries van VWS en JenV. Begin 2024 zal de JA onderdeel worden van de Nederlandse Zorgautoriteit.