De Raad voor de Kinderbescherming is er in de eerste vier maanden van dit jaar niet in geslaagd om zijn wachtlijst te verkleinen. Ook maakt de organisatie onvoldoende duidelijk hoe er toezicht wordt gehouden op de veiligheid van kinderen die op hulp wachten. Dat stellen de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Het is de zoveelste keer dat de Kinderbescherming op de vingers wordt getikt wegens een te lange wachtlijst. De instantie stelde eerder tot januari volgend jaar nodig te hebben om de wachttijd te verkorten tot gemiddeld 10 dagen en de wachtlijst terug te brengen tot maximaal 750 kinderen. “De Raad voor de Kinderbescherming geeft aan dit doel niet te halen, maar licht dit niet verder toe”, aldus de inspectiediensten.

Zij hebben er nu bij de Kinderbescherming op aangedrongen om bij de volgende voortgangsrapportage meer duidelijkheid te geven over verbetermaatregelen.