In een recent onderzoek naar het feitenonderzoek bij gedwongen uithuisplaatsingen van kinderen, concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat er nog hardnekkige knelpunten in het stelsel zijn en verbetering nodig is. In het rapport vindt u concrete aanbevelingen voor onder andere gemeenten.

De VNG vindt dat het onderzoek goed inzicht geeft in het moeilijke werk dat professionals in de jeugdbeschermingsketen uitoefenen onder complexe omstandigheden. Ook biedt het rapport waardevolle handvatten om de kwaliteit in de gehele keten te verbeteren. Tegelijkertijd vindt de VNG het zorgelijk dat beslissingen tot uithuisplaatsing niet altijd op basis van een gedegen onderzoek blijken te worden genomen. De noodzaak van een uithuisplaatsing wordt niet voldoende mondeling en schriftelijk onderbouwd.

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

De VNG ziet in de conclusies van het rapport steun voor het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. De ambitie van dit scenario is een andere manier van werken. Een lerend stelsel dat meer gezinsgericht en eenvoudiger en transparant werkt met goede waarborgen voor de rechtsbescherming.