Als vervolg op het Koplopertraject cliëntondersteuning, waaraan in totaal 113 gemeenten deelnamen, is het ministerie van VWS bezig met het opstellen van een regeling om de lokale versterking van cliëntondersteuning mogelijk te blijven maken. Voor dit jaar kunnen 10 gemeenten hier gebruik van maken.

Het gaat om een maximaal bedrag van € 50.000 per gemeente, wie het eerst komt, het eerst maalt. Hieronder leest u  hoe het in zijn werk gaat. Voor 2022 en 2023 komt er ook een regeling, daarover op een later moment meer.

Belangrijke data

Het geld is in te zetten voor een projectleider en/of onderzoek naar wat er nodig is om de functie van cliëntondersteuning in uw gemeente te versterken. De verwachting is dat de regeling op 1 november 2021 wordt gepubliceerd. De regeling wordt uitgevoerd door DUS-I (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen), de aanvraag moet uiterlijk 15 november 2021 door DUS-I zijn ontvangen. Dat is kort dag maar er wordt geen uitgebreid plan gevraagd, wel waarvoor u de middelen wilt inzetten.

Te verstrekken gegevens

Voor het indienen van de aanvraag komt op de website www.dus-i.nl een aanvraagformulier beschikbaar. U moet bij de aanvraag deze informatie verstrekken:

  • De gegevens van de aanvrager/gemeente.
  • Een bevestiging dat middelen ingezet gaan worden voor activiteiten zoals beschreven in de regeling (inzet projectleider en/of onderzoek).
  • Een vormvrij en beknopt plan over besteding van de middelen en de activiteiten die de gemeente ermee wil gaan verrichten.

Goed om te weten: het bedrag hoeft niet ook in 2021 uitgegeven te worden.