Gemeenten kunnen ook in 2023 gebruikmaken van de bijdrageregeling ‘Begeleiden (ex-) gedetineerden voor Wonen en Werken’. Deze bijdrageregeling bestaat sinds 2014 en is voortgekomen uit een motie van Tweede Kamerlid Kees van der Staaij (vaak worden de middelen daarom ook ‘Van der Staaij-gelden’ genoemd).

Doel van de regeling

Gemeenten kunnen het geld inzetten voor de begeleiding van ex-gedetineerden bij het op orde krijgen van de 5 basisvoorwaarden: werk & inkomen, onderdak, zorg, identiteitsbewijs en schuldenaanpak. De regeling is ook bedoeld om de samenwerking tussen gemeenten en maatschappelijke organisaties te bevorderen.

Structurele verhoging bijdrageregling

Eén van de ambities uit het regeerakkoord is de re-integratie van ex-gedetineerden in de samenleving. Om aan die ambitie invulling te geven is besloten de bijdrageregeling per 2023 structureel te verhogen met € 2,0 miljoen tot een totaal van € 4,5 miljoen. Hiermee kunnen gemeenten extra projecten starten om ex-gedetineerden aan een woning en werk te helpen.

Aanvragen

Tot 15 januari 2023 kunnen aanvragen via een ingevuld format worden ingediend bij projectenbureau.dji@dji.minjus.nl. Via dat mailadres kan ook een aanvraagformulier worden opgevraagd.