Om ouders die gedupeerd zijn bij de problemen met de kinderopvangtoeslag zo goed mogelijk te helpen, wordt constant gekeken wat er verbeterd kan worden in de hersteloperatie van de Kinderopvangtoeslagaffaire. Staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) heeft de Tweede Kamer afgelopen week geïnformeerd over de stand van zaken op een aantal onderdelen van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag.

Mediation en vaststellingsovereenkomsten

Afgelopen zomer is een pilot met mediation van start gegaan. Daarbij wordt onderzocht of (een deel van de) zaken waarbij ouders in bezwaar gaan, kunnen worden opgelost met mediation. Ouders gaan dan in gesprek met de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT), samen met een onafhankelijke bemiddelaar. Ze kijken of ze er samen uit kunnen komen. Aan de pilot doen twintig ouders mee.

Ook is deze zomer de praktijktest met vaststellingsovereenkomsten van start gegaan. Daarin worden afspraken met gedupeerde ouders vastgelegd over het afsluiten van het herstelproces, als alternatief voor de reguliere herstelroute. Het is de wens van veel ouders om op deze manier het hersteltraject af te sluiten.

Staatssecretaris Aukje de Vries: “Ouders hebben gevraagd of ze op een andere manier geholpen kunnen worden. Daarom zijn we begonnen met een praktijktest om te kijken of we op deze manier het hersteltraject voor ouders op een bevredigende manier kunnen afsluiten. Bij goede resultaten kunnen we deze praktijktest uitbreiden naar grotere groepen ouders.”

Aan de praktijktest doen vijftien ouders mee.

Loket afbetaalde schulden

Er zijn gedupeerde ouders die betalingsachterstanden hebben afgelost met het compensatiebedrag dat ze hebben gekregen. Om deze ouders tegemoet te komen opent  Sociale Banken Nederland (SBN) op 28 september het loket afbetaalde schulden. Daar kunnen deze ouders terecht. SBN zal beoordelen of gedupeerden het bedrag dat ze met compensatie hebben afbetaald, terug kunnen krijgen.

Ouders kunnen dan een aanvraag indienen bij SBN. Voorwaarde is dat deze schulden zouden zijn overgenomen in de schuldenaanpak als de ouder ze niet zelf had betaald.

Commissie Werkelijke Schade

Bij de Commissie Werkelijke Schade (CWS) kunnen gedupeerde ouders terecht als ze al compensatie hebben gekregen maar aanvullende schade hebben. Afgelopen zomer heeft een externe partij onderzoek gedaan.

Uit dit onderzoek zijn een aantal knelpunten en aanbevelingen naar voren gekomen. Aan deze aanbevelingen wordt, in samenwerking met de commissie, opvolging gegeven. Staatssecretaris Aukje de Vries: “Voorop staat dat ouders zo goed mogelijk geholpen worden. Ze willen graag duidelijkheid. Daarom wordt er ook gewerkt aan een beoordelingskader door de CWS.”