Gemeenten zijn voorstander van een goede invoering van de vereenvoudigde beslagvrije voet. Inwoners met schulden hoeven dan niet meer zelf alle benodigde informatie aan te leveren voor het correct berekenen van deze beslagvrije voet. Het afgelopen half jaar zijn stappen voorwaarts gezet.

De beslagvrije voet is het bedrag dat bij inkomensbeslagen moet worden vrijgelaten, zodat de schuldenaar nog wel voldoende heeft om rond te komen.

Stappen voorwaarts

We zien deze voortgang ook terug bij de doorontwikkeling van het beslagregister en die bij de implementatie van de wet vereenvoudiging beslagvrije voet wordt geboekt. Hiervoor zijn we nu in een cruciale fase terecht gekomen.

Ondersteuning gemeenten: impactanalyse

Gemeenten zijn opgeroepen door SZW om vooruitlopend op de wet 95% beslagvrije voet te hanteren i.p.v. 90%. Gemeenten krijgen hiervoor verschillende handreikingen aangereikt hoe zij dit organiseren.

VNG ondersteunt gemeenten met het uitvoeren van een impactanalyse. Daarin wordt nagegaan wat nodig is om de wet vereenvoudiging beslagvrije voet per 1 januari 2021 volledig uit te kunnen voeren. In de impactanalyse worden implicaties van deze nieuwe wet voor softwareleveranciers voor gemeenten betrokken.

De impactanalyse wordt in november afgerond. Daarna kan worden vastgesteld wat exact nodig is voor gemeenten om de wet op 2021 uit te kunnen voeren. Het is een nadrukkelijk streven van VNG en gemeenten om er op deze datum klaar voor te zijn.

Meer informatie

Brief SZW aan Tweede Kamer: voortgang implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en Verbreding beslagregister (oktober 2019)