Berenschot ontwikkelde een voorlopige versie van de rekentool Wmo 2023 (huishoudelijke hulp en individuele begeleiding). Hierin zijn alle op dit moment bekende gegevens voor het komende jaar geactualiseerd zoals de cao en de sociale lasten.

Op transparante en eenvoudige manier kostprijzen in kaart brengen

De rekentool heeft als doel de partijen op een transparante en eenvoudige manier in staat te stellen om kostprijzen in kaart te brengen voor de Wmo-voorzieningen hulp bij het huishouden en individuele begeleiding. Dit helpt gemeenten en zorgaanbieders het gesprek over kosten en tarieven te voeren in lijn met de AMvB Reële prijs.