In opdracht van de VNG maakte Berenschot een rekentool voor het berekenen van de tarieven voor huishoudelijke hulp en begeleiding. Er is een voorlopige versie van de rekentool voor 2024 beschikbaar, hierin zijn alle op dit moment bekende gegevens voor 2024 geactualiseerd, zoals de cao en de sociale lasten.

Kostprijzen transparant in kaart brengen

De rekentool wordt aangeboden mede namens de brancheverenigingen ActiZ, VGN, Zorgthuisnl en de Nederlandse GGZ. De tool helpt gemeenten en zorgaanbieders het gesprek over kosten en tarieven te voeren, op transparante wijze en in lijn met de AMvB Reële prijs.

Rekentool Wmo 2024