Het kabinet stelt voor de komende jaren ruim € 22 miljard beschikbaar om recht te doen aan het leed van de getroffen bewoners in het aardbevingsgebied. Verder maakt het kabinet € 1,3 miljard extra vrij voor de hersteloperatie Toeslagen. Dit is nodig voor compensatie, het aanpakken van schulden en de ondersteuning van gedupeerden en hun kinderen. Gemeenten en provincies krijgen vanaf 2027 € 1,3 miljard via het gemeente- en provinciefonds voor een stabiele, solide en duurzame financiële basis. Het gemeente- en provinciefonds worden vanaf 2027 geïndexeerd op basis van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product. De kosten voor de stijgende rente worden voor € 2,5 miljard gedekt. Dit blijkt uit de Voorjaarsnota waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Minister Kaag van Financiën heeft de Voorjaarsnota vrijdag naar de Tweede Kamer gestuurd.