In de afgelopen vijf jaar stroomden gemiddeld minder mensen in de bijstand. Dit ondanks dat er in 2020 na jaren van daling weer sprake was van een stijging van het aantal mensen in de bijstand. Jongeren, alleenstaanden en mensen met een migratieachtergrond waren de afgelopen vijf jaar het sterkst vertegenwoordigd bij de instroom in de bijstand. Mensen ouder dan 45 stroomden daarentegen relatief minder vaak uit. Dat blijkt uit de publicatie In-, uit- en herinstroom in de bijstand van de Divosa Benchmark Werk & Inkomen, een initiatief van Divosa, BMC en Stimulansz.