De geplande nieuwe verdeling van het geld uit het gemeentefonds roept felle kritiek op, want vooral arme gemeenten gaan erop achteruit, meldt onderzoeksplatform Pointer. Het gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten en wordt gevuld door het Rijk. Maar de voorgestelde verdeling is onrechtvaardig, waarschuwen experts in de radio-uitzending van KRO-NCRV Pointer zondag.

Ook de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), een adviesorgaan van de overheid, is kritisch op het verdeelvoorstel. Deze raad geeft de regering advies over de herverdeling van het gemeentefonds. Dat advies is nog niet af, maar in een tussentijdse brief, die in handen van Pointer is, vraagt de ROB de regering om een betere onderbouwing van het verdeelmodel. De raad ziet dat juist gemeenten die al in financieel zwaar weer verkeren erop achteruitgaan.

Uit een inventarisatie van Pointer blijkt dat van de 50 gemeenten met de meeste arme inwoners er 34 in de herverdeling op achteruitgaan. Deze gemeenten krijgen vanaf 2023 minder geld van het Rijk. De herverdeling is nog niet definitief, de uiteindelijke beslissing ligt bij een volgend kabinet. De financiële verliezers zijn vooral in Friesland, Groningen en Limburg te vinden. De vier grote steden gaan er ook op achteruit in het voorstel, terwijl veel middelgrote steden iets meer geld krijgen. De middelgrote steden met een centrumfunctie krijgen in de nieuwe verdeling meer geld om sociale problematiek aan te pakken.