Het aantal jongeren in de gesloten jeugdzorg is vorig jaar voor het derde jaar op rij gedaald. Afgelopen jaar zaten er 1366 jongeren in de zogeheten JeugdzorgPlus, de zwaarste vorm van jeugdzorg in een inrichting. Dat komt neer op een daling van zo’n 20 procent vergeleken met een jaar eerder, maakte Jeugdzorg Nederland bekend.

De jeugdzorgorganisatie spreekt van een goede ontwikkeling. De daling komt volgens de organisatie deels doordat gemeenten en jeugdzorginstellingen gesloten plaatsingen zoveel mogelijk proberen te voorkomen en meer op zoek gaan naar alternatieve vormen van zorg. Ook komt de daling mogelijk door de coronacrisis waardoor jongeren minder goed in beeld zijn.

Gesloten jeugdzorg wordt geboden aan kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving.