De Minister van SZW schreef de Tweede Kamer op 26 januari 2022 dat DUO mensen heeft aangeschreven met de mededeling dat zij inburgeringsplichtig zijn onder de Wet inburgering 2021, terwijl zij inburgeringsplichtig zijn onder de oude Wet inburgering (2013-2021).

Het ministerie van SZW roept gemeenten daarom op om het gebruiken en delen van gegevens van inburgeringsplichtigen die via het DUO-portaal ontvangen zijn, per direct te staken.

Het DUO-portaal is het portaal dat onder de nieuwe Wet inburgering 2021 wordt gebruikt voor het verstrekken van gegevens door DUO aan gemeenten (en omgekeerd).

Het ministerie van SZW heeft een voorlopige melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gedaan.