Gemeenten hebben een visie nodig op onderwijs aan vluchtelingen en taalonderwijs aan Oekraïense volwassenen waarbij integratie bovenaan staat. Verder zouden Internationale Schakelklassen een wettelijke status moeten krijgen. Deze punten geeft de VNG mee voor het commissiedebat Onderwijs op 30 november.

Grote zorgen over hoog aantal vluchtelingenkinderen dat onderwijs moet krijgen

Er is nog steeds spraken van een opvangcrisis. Zowel kinderen en jongeren die in de asielprocedure zitten als kinderen en jongeren met een verblijfstatus, verblijven in tijdelijke noodopvanglocaties. Doordat deze kinderen vaak maar voor een korte periode in dezelfde opvanglocatie verblijven, lukt het niet om onderwijs aan te bieden. Ook ruimtegebrek en het lerarentekort maken de situatie problematisch. Dit beeld wordt bevestigd door een flitspeiling die de VNG onder haar leden heeft gedaan.  Zij vragen het kabinet om een visie op de inrichting van het onderwijs aan vluchtelingenkinderen.

Internationale schakelklassen zitten overvol, steeds meer wachtlijsten

De wachtlijsten voor onderwijs lopen op. Het gevolg is dat kinderen soms maandenlang geen onderwijs krijgen. Dat is onwenselijk want alle kinderen, ongeacht hun achtergrond of status, zouden onderwijs moeten kunnen genieten. De VNG geeft het kabinet mee dat Internationale Schakelklassen een wettelijke status nodig hebben.

Taalonderwijs voor Oekraïense volwassenen zorgt voor meer zelfredzaamheid

Gemeenten maken zich zorgen over de zelfredzaamheid van volwassen Oekraïners. Om zelfredzaam te zijn, is het belangrijk dat de volwassenen de Nederlandse taal kan lezen, spreken en schrijven. De middelen die gemeente ontvangen vanuit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) zijn niet toereikend. Dit betekent dat er veel diversiteit in het taalonderwijs bestaat tussen gemeenten. De VNG vraagt het kabinet om ook op dit punt met een visie te komen.

Meer informatie