Het langverwachte advies van VNG en NVVK over overstap Msnp naar 18 maanden staat online. Er wordt gekozen voor het advies om pas per 1 juli de kortere schuldregeling op te nemen in de schuldregelingsvoorstellen. Reden: sommige instellingen hebben blijkbaar nog enkele maanden de tijd nodig om de standaardbrieven in hun systemen aan te passen. VNG en NVVK zien graag dat die eerst nog de kans krijgen om dat te regelen. Ook willen ze voorkomen dat er veel verschillende werkwijzen ontstaan.

Voor gemeenten die daar niet op willen wachten is er gelukkig goed nieuws. Je mag er namelijk ook nu al mee aan de slag. De inhoud en de termijn voor een Msnp is namelijk nergens in de wet vastgelegd, daarom is iedereen vrij om daar samen met de cliënt keuzes in te maken. Wachten tot 1 juli hoeft dus niet.

Je kan dus al direct aan de slag en een minnelijk schuldregelingsaanbod doen voor 18 maanden. Daarbij is het natuurlijk belangrijk om er rekening mee te houden dat we nog steeds geen zekerheid hebben wanneer de nieuwe Wsnp-termijn nu echt ingaat. Hou daarom, zolang nog niet officieel bekend is wanneer de wetswijzigingen Wsnp ingaan, een slag om de arm in je voorstelbrief. Hoe? Dat lees je op Msnp schuldregelingsaanbod nieuwe stijl, anticiperen op wijzigingen Wsnp

Bron: Kamerbrief over stand van zaken verkorting aflosperiode minnelijke schuldregelingen & Antwoorden op Kamervragen (VSO) over armoede- en schuldenbeleid