Gemeenten vragen veel en frequent gegevens op over uitkeringsgerechtigden voor de vaststelling van het recht op bijstand. Dat constateert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) naar aanleiding van onderzoek naar het Inlichtingenbureau. De AP betwijfelt de noodzaak daarvan. De VNG adviseert gemeenten om zo snel mogelijk te inventariseren hoe de praktijk is binnen de eigen gemeentelijke organisatie en werkt aan ondersteuning daarbij.