Oudere vluchtelingen moeten de Nederlandse nationaliteit kunnen krijgen, zonder dat ze een examen Nederlands hoeven af te leggen, vindt VluchtelingenWerk Nederland. Ook moeten vluchtelingen van 67 jaar en ouder die dat willen de mogelijkheid krijgen om gratis de taal te leren, aldus de organisatie. Zo krijgen zij de kans “om er echt bij te gaan horen”.

Vluchtelingen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, hoeven geen inburgeringsexamen te doen omdat ze niet meer meedraaien op de arbeidsmarkt. Daarmee kunnen ze zodra hen een verblijfsvergunning wordt gegeven, geen inburgeringslessen volgen en hebben ze dus geen recht op gratis taallessen. Het inburgeringsexamen, dat grotendeels bestaat uit taallessen, moet echter wel gehaald worden om een Nederlands paspoort te krijgen.

Hoe groot deze groep mensen is die wil inburgeren weet VluchtelingenWerk niet, maar “de afgelopen jaren hebben honderden vluchtelingen van boven de 67 jaar asiel gekregen in Nederland”, aldus een woordvoerder. “In de praktijk merken we dat onder hen een breedgedragen wens heerst om Nederlands te leren.”

De vluchtelingen zijn afhankelijk van een bijstandsuitkering “en zo’n taalcursus kan al snel 10.000 euro kosten als je drie jaar onderwijs volgt”, aldus de woordvoerder. “Dat kunnen zij niet ophoesten.” VluchtelingenWerk wil daarom dat de taaleis vervalt voor 67-plussers en dat zij gratis taallessen aangeboden krijgen. Zodra iemand genaturaliseerd is kan diegene onder meer stemmen, en dus zou de versoepeling volgens VluchtelingenWerk bijdragen om “onderdeel te zijn van de Nederlandse samenleving”.