Hoe kunt u als gemeente het bezit van cryptocurrency vaststellen bij iemand die bijstand ontvangt? En hoe kunt u dit bezit beoordelen? Als vermogen, inkomen of anders? In de Verkenning Cryptocurrency en de Participatiewet vindt u aanknopingspunten om hier binnen uw gemeente mee om te gaan.

Veel mensen – van jong tot oud – houden zich in meer of mindere mate bezig met cryptocurrency. Logisch dat meerdere gemeenten deze virtuele munten ook zien langskomen bij cliënten met een bijstandsuitkering. Welke haken en ogen zitten hieraan? En hoe gaat u hier als gemeente mee om? Gemeenten uit de werkgroep Informatie Gestuurd Handhaven van de Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen (GBI) besloten om dit fenomeen – samen met VNG Realisatie en VNG Naleving – te verkennen.

Bezit cryptocurrency vaststellen

Na een korte inleiding en een blik op de veelgebruikte termen in de ‘cryptowereld’, neemt de verkenning u mee langs manieren waarop u het bezit van cryptocurrency bij cliënten kunt vaststellen. Die mogelijkheden lopen uiteen van het simpelweg voldoen van de cliënt aan de inlichtingenplicht tot het gebruik van exchange-overzichten van de Belastingdienst. Hierin kunt u transacties en wallet-adressen (hash-codes) vinden van cliënten die gebruikmaken van exchanges waar ze zich met hun BSN moeten identificeren.

Beoordelen cryptocurrency

U kunt cryptocurrency van uw cliënt beoordelen als vermogen, inkomen of anders. Dit doet u aan de hand van de activiteiten die een cliënt die ‘iets met crypto doet’ onderneemt. Kopen, handelen, kopen en verkopen namens een derde, minen, swappen of – in uitzonderlijke gevallen – een eigen virtuele munt starten. Neem een cliënt die actief en structureel handelt in cryptocurrency. Hij of zij moet hiervan een deugdelijke administratie kunnen overleggen en de inkomsten dient u aan te merken als inkomen. Daarnaast kunt u het handelen zien als op geld waardeerbare arbeid. Deze zienswijze komt overeen met bestaande jurisprudentie rond pokerinkomsten. Bij de verkenning vindt ook u een overzicht met deze en andere relevante jurisprudentie.

Meer informatie