Per 1 januari 2021 is de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking getreden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een voorlichtingsvideo gemaakt over de ketensamenwerking.

De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd door schuldeisers. Dit zorgt ervoor dat mensen met schulden die te maken krijgen met beslaglegging op hun inkomen altijd een minimum bedrag overhouden om van te leven.

 

Bekijk hier de voorlichtingsvideo.