Jeugdbeschermers geven aan dat ingewikkelde verwijsprocessen, die vaak verschillen per regio of gemeente, tot onnodig hoge administratieve lasten leiden. Mede daardoor wachten kinderen met een beschermingsmaatregel langer op hulp. Een handreiking moet helpen om de verwijsprocessen te vereenvoudigen.

In de handreiking staat een vereenvoudigd verwijsproces beschreven en de randvoorwaarden die nodig zijn om dit te laten werken. Zo is het belangrijk om te zorgen dat de GI’s, gemeenten en zorgaanbieders in een regio goed samenwerken en elkaar vertrouwen. De handreiking geeft inzicht in de verschillende schakels in het verwijsproces en de taken en verantwoordelijkheden van de GI’s, gemeenten en zorgaanbieders. Het ministerie van VWS, Jeugdzorg Nederland en de VNG roepen partijen op om de handreiking zoveel mogelijk te benutten om de verwijsprocessen te vereenvoudigen.