De maatregelen die het kabinet de afgelopen maanden heeft genomen om de Hersteloperatie Toeslagen te verbeteren, zorgen voor een versnelling bij de integrale beoordelingen. Ook de uitvoering van de kindregeling en de schuldenaanpak loopt voorspoedig. Daarnaast is afgelopen week gestart met een alternatieve route voor gedupeerde ouders met aanvullende schade waarmee zij sneller duidelijkheid krijgen over de financiële afronding van hun herstel.

Dat staat in de voortgangsrapportage Hersteloperatie Toeslagen die staatssecretaris De Vries van Toeslagen en Douane na de ministerraad naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Tot en met augustus hebben 65.000 mensen zich aangemeld als mogelijk gedupeerde bij Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen. Daarvan zijn in totaal nu 31.200 ouders erkend als gedupeerde. Vanaf het moment van aanmelding hebben ouders recht op ondersteuning vanuit de gemeente waar zij wonen. Ouders van wie is vastgesteld dat zij gedupeerd zijn, krijgen binnen een paar weken 30.000 euro. Daarnaast worden schulden gepauzeerd en aangepakt en publieke schulden kwijtgescholden.

Versnelling

De Uitvoeringsorganisatie Herstel toeslagen (UHT) heeft ingezet op een versnelling van het aantal integrale beoordelingen. Inmiddels is voor 44% van de ouders (bijna 28.600) de integrale beoordeling afgerond. UHT ligt nog steeds op koers om 57.000 integrale beoordelingen in het eerste kwartaal van 2025 te hebben afgerond.  Om de afhandeling van aanvullende schade te versnellen en te verbeteren is gestart met een alternatieve schaderoute naast de maatwerkroute bij de Commissie Werkelijke Schade (CWS). Deze nieuwe route is bedoeld om minder belastend te zijn en om ouders meer regie te geven. Daarnaast heeft het kabinet onlangs besloten een aantal aanpassingen door te voeren bij de CWS om daarmee de wachttijden te verkorten en om de werkwijze van de commissie te verbeteren.

Kindregeling

De uitvoering van de kindregeling verloopt voorspoedig. Ruim 75.500 kinderen en jongeren hebben een brief ontvangen en aan ruim 66.300 van hen is het bedrag inmiddels overgemaakt. Naast dit bedrag hebben kinderen en jongeren recht op brede ondersteuning vanuit hun gemeente. Onderdeel daarvan is het aanpakken van schulden. Specifiek voor meerderjarige jongeren met problematische schulden wordt er samen met gemeenten, NVVK, VNG en het Jongerenperspectieffonds gewerkt aan een speciaal aanbod voor schuldhulpverlening. Daarvoor is 34,5 miljoen euro beschikbaar. Ook de aanpak van schulden bij ouders gaat voortvarend. Het kabinet verwacht dat aan het eind van dit jaar 90% van alle schulden van gedupeerden zijn afgehandeld.

Bezwaarafhandeling

Door ouders beter mee te nemen in het proces wil het kabinet zoveel mogelijk voorkomen dat ouders de noodzaak voelen om in bezwaar te gaan. Daarnaast is de afgelopen maanden hard gewerkt om bezwaarzaken efficiënter af te handelen. Daarvoor wordt de expertise van de Bezwaarschriftenadviescommissie gerichter ingezet en werkt de UHT aan het opschalen en verder professionaliseren van de organisatie. De huidige arbeidsmarktomstandigheden maken het moeilijk om daarvoor geschikt juridisch geschoold personeel te vinden. Dit betekent dat de prognose om alle bezwaren eind 2026 af te handelen onder druk staat. Uit een externe toets op de plannen om de bezwaarafhandeling te versnellen, blijkt dat er extra maatregelen nodig zijn om de doelen te halen. Zo moeten de processtappen verder worden versimpeld en moet de werkwijze van de UHT worden versterkt.