Uit onderzoek blijkt dat mantelzorgers problemen ondervinden in de toegang tot de verschillende voorzieningen en regelingen. Ze zijn niet altijd bekend met die regelingen en een aanvraag indienen wordt vaak ervaren als een lastig proces. Onduidelijkheid over de mantelzorgverklaring is ook een hindernis.

Wilt u graag binnen uw gemeente de toegang tot regelingen voor mantelzorgers vereenvoudigen? En daarmee bijdragen aan preventie en duurzame inzetbaarheid van mantelzorgers? Meld u dan aan bij het ministerie van VWS en maak kans op een budget om hiermee aan de slag te gaan, extra expertise in te huren, een analyse uit te voeren en/of te onderzoeken hoe het werken met een mantelzorgverklaring kan passen in uw lokale situatie en wat daarvoor nodig is.

Budget en ondersteuning

Het ministerie van VWS stelt eenmalig aan een aantal gemeenten beschikbaar dat zij kunnen inzetten voor activiteiten ter versterking van het lokale mantelzorgbeleid. Meer hierover leest u in de uitgebreide toelichting op deze oproep waarin ook staat op welke manieren de deelnemende gemeenten door VWS kunnen worden gefaciliteerd: